moto-rider.pl
Wyszukiwarka
Zaawansowane wyszukiwanie  
KOLEKCJA LOUIS
Informujemy, że nasza firma oferuje również możliwość zamawiania towaru z katalogu Louisa. Mogą Państwo zapoznać się z pełną ofertą sieci handlowej Louis na stronie internetowej www.louis.de. Termin realizacji ewentualnego zamówienia będzie podawany e-mailem, jak również jego wycena.
AKCESORIA [530]
CHEMIA [77]
KASKI [346]
MOTORY/SKUTERY [0]
OBUWIE [105]
ODZIEŻ [654]
RĘKAWICE [196]
PRODUCENT
Statystyki
Gości online: 10
Regulamin sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Moto - Rider, dostępny pod www.moto-rider.pl, prowadzony jest przez firmę MICHMAR Ryszard Szuraj z siedzibą: 20-410 Lublin, ul. 1 Maja 13. Nr NIP: 712-007-99-99; REGON: 060226938. posiadającej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 87759 prowadzonej z up. Prezydenta Miasta Lublin.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych podlegające 24 miesięcznej gwarancji oraz przepisom o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w zakresie niezgodności towaru z umową, a także towary nowe wystawowe podlegające przepisom Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w zakresie niezgodności towaru z umową przez okres 12 miesięcy.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia przez system sklepu internetowego, emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  za pobraniem (po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą) wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

  przelewem ? wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

  w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

 2. Czas realizacji wynosi od 1 - 14 dni

 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.§5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar na własny koszt, wraz z opisem niezgodności.

 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw do klienta ponosi Sklep.

 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przyWojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedór rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zkładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki od klienta do sprzedawcy ponosi Klient.

 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę (wraz z najtańszym oferowanym przez sklep kosztem wysyłki od sprzedawcy do klienta).  Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

  świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

  nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  dostarczania prasy,

  usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Zmiana regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże Sklep, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Panel klienta
produktów w koszyku: (0)
wartość koszyka: 0,00 zł

[koszyk] [do kasy] [wydruk]
Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Najczęściej oglądane
Buty PROBIKER Traveller
cena: 239,00 zł
Najczęściej kupowane
Wózek Rothewald
cena: 199,00 zł
Buty PROBIKER Traveller
cena: 239,00 zł
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Subskrypcja
moto-rider. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Oprogramowanie KQS.store | szata graficzna Shoptemplate.pl | forum kqs.store licznik: 11473964

Informujemy, że świadcząc usługi korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez moto-rider.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.